Zásady ochrany osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím textu Vás informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou Vaše práva.

Kdo je správce?

Správce osobních údajů na webu www.davidklenha.cz je David Kleňha, se sídlem Gagarinova 505/18, 360 01, Karlovy Vary (dále jen „Správce“).

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu použijte prosím e‑mail: info@davidklenha.cz

Kdy zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě odeslání kontaktního formuláře. Jedná se o následující údaje:

𝄢  Jméno a příjmení
𝄢  E-mailová adresa
𝄢  Telefon
𝄢  Adresa
𝄢  Termín
𝄢  Doba produkce
𝄢  Obsah poznámky

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 Nařízení máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje:

𝄢  potvrzení, zda Správce zpracovává osobní údaje,
𝄢  informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
𝄢  v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 Nařízení máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás bude Správce zpracovávat. 

Právo na výmaz

Dle čl. 17 Nařízení máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 Nařízení máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to osobně nebo písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla Správce.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď osobně, písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla Správce. 

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o používání cookies

Tyto webové stránky ukládají k marketingovým a analytickým účelům v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Cookies používáme k marketingovým a analytickým účelům. Používáme také cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Podrobnější informace vám rádi poskytneme na info@davidklenha.cz.

Souhlas s ukládáním cookies

Rozsah ukládaných cookies můžete ovlivnit zatržením příslušných polí ve formuláři, který Vám nabídneme všude tam, kde je Váš souhlas potřeba. 

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Tyto Zásady můžeme v případě potřeby aktualizovat. Správce si vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v těchto Zásadách.

Dne 01.04.2023